การปลูกต้นฝาง

การปลูก การปลูกที่ดีได้แก่ตอนเอากิ่งไปปลูก หรืออาจจะเอาเมล็ดจากฝัก
ไปเพาะก็ได้เช่นเดียวกัน
ส่วนที่ใช้เป็นยา แก่น เนื้อไม้
รสและสรรพคุณยาไทย เนื้อไม้ฝาง แก้ท้องร่วง ตุพิการ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ
แก้เสมหะ ขับระดูแก่นฝาง บำรุงธาตุในสตรี ขับหนอง แก้ท้องร่วง ท้องเสีย
ลักษณะของพืช ต้นฝางเสนเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางพันธุ์หนึ่ง ใบเล็กๆ
เป็นแถวเรียงกัน ดอกสีเหลืองมีแซมสีแดง ดอกใหญ่มาก ดอกร่วง
ก็จะเกิดเป็นฝักสีน้ำตาลแก่เป็นจุดๆในเปลือกฝัก กิ่งก้านและลำต้นมีหนาม
แหลมคม แก่นเป็นสีแดงเข้ม รสออกขมๆหวานๆ
การปลูก การปลูกที่ดีได้แก่ตอนเอากิ่งไปปลูก หรืออาจจะเอาเมล็ดจากฝัก
ไปเพาะก็ได้เช่นเดียวกัน
ส่วนที่ใช้เป็นยา แก่น เนื้อไม้
รสและสรรพคุณยาไทย เนื้อไม้ฝาง แก้ท้องร่วง ตุพิการ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ
แก้เสมหะ ขับระดูแก่นฝาง บำรุงธาตุในสตรี ขับหนอง แก้ท้องร่วง ท้องเสีย
การปลูก การปลูกที่ดีได้แก่ตอนเอากิ่งไปปลูก หรืออาจจะเอาเมล็ดจากฝัก
ไปเพาะก็ได้เช่นเดียวกัน
ส่วนที่ใช้เป็นยา แก่น เนื้อไม้
รสและสรรพคุณยาไทย เนื้อไม้ฝาง แก้ท้องร่วง ตุพิการ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ
แก้เสมหะ ขับระดูแก่นฝาง บำรุงธาตุในสตรี ขับหนอง แก้ท้องร่วง ท้องเสีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ Caesalpinia sappan,Linn
วงศ์ Caesalpineae
ชื่อท้องถิ่น โดยทั่วไปชาวบ้านเรียกว่า ฝาง หรือฝางเสน
ลักษณะของพืช ต้นฝางเสนเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางพันธุ์หนึ่ง ใบเล็กๆ
เป็นแถวเรียงกัน ดอกสีเหลืองมีแซมสีแดง ดอกใหญ่มาก ดอกร่วง
ก็จะเกิดเป็นฝักสีน้ำตาลแก่เป็นจุดๆในเปลือกฝัก กิ่งก้านและลำต้นมีหนาม
แหลมคม แก่นเป็นสีแดงเข้ม รสออกขมๆหวานๆView this document on Scribd

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: