วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (ง.32297)

View more ชื่อโครงงาน การปลูกต้นฝาง

ผู้จัดทำ นางสาวสายฝน พาป้อ

ครูผู้สอน พ่อครูคเชนทร์ กองพิลา

คำถามของโครงงาน : – 1.ทำไมต้องเลือกโครงงานนี้

2.ต้นฝางมีประโยชน์อย่างไร

3. การปลูกต้นฝางมีขั้นตอนอะไรบ้าง
ที่มาของโครงงาน : เพื่อให้ทราบว่าการปลูกต้นฝางเป็นอย่างไรมีที่มาอย่างไรบ้างและให้ทราบประโยชน์ของการปลูกต้นฝาง
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาข้อมูล และรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับความเป็นมาของการปลูกต้นฝาง เพื่อให้รู้ที่มา ที่ไปของการปลูกต้นฝาง

 

โฆษณา

การปลูกต้นฝาง

การปลูก การปลูกที่ดีได้แก่ตอนเอากิ่งไปปลูก หรืออาจจะเอาเมล็ดจากฝัก
ไปเพาะก็ได้เช่นเดียวกัน
ส่วนที่ใช้เป็นยา แก่น เนื้อไม้
รสและสรรพคุณยาไทย เนื้อไม้ฝาง แก้ท้องร่วง ตุพิการ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ
แก้เสมหะ ขับระดูแก่นฝาง บำรุงธาตุในสตรี ขับหนอง แก้ท้องร่วง ท้องเสีย
ลักษณะของพืช ต้นฝางเสนเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางพันธุ์หนึ่ง ใบเล็กๆ
เป็นแถวเรียงกัน ดอกสีเหลืองมีแซมสีแดง ดอกใหญ่มาก ดอกร่วง
ก็จะเกิดเป็นฝักสีน้ำตาลแก่เป็นจุดๆในเปลือกฝัก กิ่งก้านและลำต้นมีหนาม
แหลมคม แก่นเป็นสีแดงเข้ม รสออกขมๆหวานๆ
การปลูก การปลูกที่ดีได้แก่ตอนเอากิ่งไปปลูก หรืออาจจะเอาเมล็ดจากฝัก
ไปเพาะก็ได้เช่นเดียวกัน
ส่วนที่ใช้เป็นยา แก่น เนื้อไม้
รสและสรรพคุณยาไทย เนื้อไม้ฝาง แก้ท้องร่วง ตุพิการ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ
แก้เสมหะ ขับระดูแก่นฝาง บำรุงธาตุในสตรี ขับหนอง แก้ท้องร่วง ท้องเสีย
การปลูก การปลูกที่ดีได้แก่ตอนเอากิ่งไปปลูก หรืออาจจะเอาเมล็ดจากฝัก
ไปเพาะก็ได้เช่นเดียวกัน
ส่วนที่ใช้เป็นยา แก่น เนื้อไม้
รสและสรรพคุณยาไทย เนื้อไม้ฝาง แก้ท้องร่วง ตุพิการ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ
แก้เสมหะ ขับระดูแก่นฝาง บำรุงธาตุในสตรี ขับหนอง แก้ท้องร่วง ท้องเสีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ Caesalpinia sappan,Linn
วงศ์ Caesalpineae
ชื่อท้องถิ่น โดยทั่วไปชาวบ้านเรียกว่า ฝาง หรือฝางเสน
ลักษณะของพืช ต้นฝางเสนเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางพันธุ์หนึ่ง ใบเล็กๆ
เป็นแถวเรียงกัน ดอกสีเหลืองมีแซมสีแดง ดอกใหญ่มาก ดอกร่วง
ก็จะเกิดเป็นฝักสีน้ำตาลแก่เป็นจุดๆในเปลือกฝัก กิ่งก้านและลำต้นมีหนาม
แหลมคม แก่นเป็นสีแดงเข้ม รสออกขมๆหวานๆView this document on Scribd

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!